logo

całość Mitologia J. Parandowski

Jest to jedna z najbardziej cenionych książek Jana Paradowskiego. Zawarte w niej opisy greckich mitów zostały zaadoptowane do współczesnego języka i narracji. Dzięki temu kolejne pokolenia współczesnych czytelników poznają wierzenia starożytnego świata opowiadanie w sposób przystępny i ciekawy .
Tekst Krzyżówki

lista 1 filmów

całość