logo

część I Sejm czteroletni - film dok.

"Sejm czteroletni" to film oświatowy Edwarda Pałczyńskiego z 1977 roku.

lista 3 filmów

część I
część II
część III